Download ASC-EGOV MOD APK v2..8.0 [] for Android

Name ASC-EGOV
Category Education
Size 57.8MB
Popularity 7449
Publisher ASCVN
Score 6.0
Publish Date 16/05/2022
Download Download Mod Apk
Google play ASC-EGOV Google Play

Mod Info:

ASC-EGOV

ASC-EGOV Game Introduction :

Cổng thông tin Cán bộ, CNV, Giảng viên các Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học có sử dụng sản phẩm PMT-EMS trong quản lý giáo dục.

*Ghi chú:
– Khi không nhận được notification, quý khách hàng vui lòng kiểm tra thời gian trên thiết bị có đang cài đặt là thời gian hiện tại hay không.
– Quý khách hàng nên cài đặt đồng bộ thời gian trên thiết bị với thời gian quốc tế.

ASC-EGOV Game screenshot :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *